16 de novembre de 2008

USOS DE L'ESPAI: ATENEU LA PÓLVORA, MOIÀ.

Establerts per la junta gestora en data 16 de Novembre del 2008.


   1. L'espai de l'Ateneu la Pólvora està dedicat a activitats de lleure, culturals o artístiques.

   2. La gestió de l'espai, conjuntament amb la programació de les activitats que s'hi realitzin, és competència de la junta gestora i la comissió general. Els organismes externs (tan organismes, col·lectius o el PIJ) han de realitzar la seva proposta a la junta gestora i aquesta ha de donar-li el vistiplau segons programa i adequació al projecte.

   3. Els materials existents dins la infraestructura de l'Ateneu La Pólvora són de dos tipus: els de Moiateneu i els dels altres col·lectius o organismes que utilitzen l'esmentat local.
      
         1. La cessió dels materials propietat de l'associació Moiateneu és competència de la junta gestora i es podrà cedir a col·lectius i/o particulars si la junta ho creu  convenient. Per això, la junta avaluarà cada una de les propostes.
         2. Els materials d'altres col·lectius i/o d'organismes que utilitzen l'espai de l'Ateneu la Pólvora són d'us exclusiu dels propietaris. Cada un d'aquests agents té un espai on  pot guardar el seu material. La cessió d'aquests materials és competència del  propietari d'aquests.

   4. Dins l'espai de l'Ateneu La Pólvora hi ha unes zones d'accés limitat. Aquestes zones són:
      
         1. L'habitació del material d'altres entitats i el material propi. Només podran entrar-hi la junta i les persones que hi tinguin material guardat. En casos excepcionals podran entrar-hi altres persones prèviament habilitades per membres de la junta o per les entitats que hi guarden material.
         2. Al magatzem hi poden accedir els cambrers i els membres de la junta. En  casos  excepcionals podran entrar-hi altres persones prèviament habilitades per membres  de la junta.
         3. A la sala de juntes podran entrar-hi els membres de la junta i els cambrers. En  casos excepcionals podran entrar-hi altres persones prèviament habilitades per  membres de la junta.
         4. L'habitació on es guarden els productes de la neteja hi pot accedir la dona de  neteja, els membres de la junta i els cambrers. En casos excepcionals podran  entrar-hi altres persones prèviament habilitades per membres de la junta.
         5. Dins l'espai de la barra podran accedir-hi els cambrers i els membres de la junta en  cas que el cambrer o la situació ho sol·liciti. En casos excepcionals podran entrar-hi  altres persones prèviament habilitades per membres de la junta i/o pel cambrer.