1 de febrer de 2010

Xerrada sobre alternatives al capitalisme


6 de Febrer, 19:00

Raimundo Viejo Viñas, llicenciat en Geografia i Història i Doctor en Ciència Política i de l’Administració, és actualment professor a la UPF de Barcelona. Les seves principals línies d’investigació han estat des de fa anys els moviments socials, les identitats col·lectives i els processos de canvi de règim. Escriu regularment en els periòdics La Directa i Diagonal.