9 d’abril de 2010

La concepció confederal

divendres 9 d’abril, 20:30

La confederació d’estats és un pacte entre iguals. La confederació que propugna el carlisme prové de la seva antiga reivindicació dels furs. Aquesta reivindicació implica la recuperació dels drets històrics de les nacions que constituïren els antics regnes de les espanyes, units amb els Reis Catòlics i els seus successors de la Casa dels Àustries, i que mantingueren sota aquesta unió la seva independència política. Aquests drets es perderen, uns amb la Guerra de Successió de 1714, i d’altres amb la Constitució de 1812 i les constitucions que l’han seguit, que són la base del model d’estat centralista actual.


Jaume Campàs i Fornols i Carles Feliu Vives
(Historiador i advocat respectivament; membres del Consell de Govern del Partit Carlí de Catalunya)