23 de setembre de 2010

Comunicat de l'Associació Moiateneu

El passat dilluns 13 de setembre la secretària de l'Ateneu, Bet Pladevall, va rebre un comunicat oficial de l'Ajuntament segons el qual l'Ajuntament denunciava l'actual conveni, que perdria validesa el proper 4 de novembre, i que en aquella data la junta de l'associació Moiateneu hauria de tornar les claus del local a l'Ajuntament. Davant d'aquesta situació es va convocar una reunió d'urgència per correu electrònic pel mateix vespre i l'endemà vam sol·licitar una reunió amb el regidor de joventut, el senyor Josep Antoni Martínez, així com els tècnics de joventut i de cultura Alexis Aguilar i Francesc Fargas que, molt atentament, van accedir a reunir-se amb nosaltres el mateix dimarts. Per part de l'Ateneu hi vam assistir el primer president, Sergi Ribé, la secretària de la junta sortint, Bet Pladevall, el nou president, Joan Homs i el tresorer de la junta sortint, Martí Prats. Procedim a comunicar el contingut de la reunió.

En primer lloc es van disculpar per les formes, que consideren poc adequades, i que donaven lloc a males interpretacions. L'objectiu de l'ajuntament és, simplement, revisar el conveni, però el redactat no va quedar del tot pulcre tal i com el secretari el va escriure.

L'ajuntament està molt content de com funciona actualment l'Ateneu i de la qualitat de la programació actual, però assegura que queda moltes hores sense utilitzar. També creuen que falta oferta d'activitats pels joves de 12 a 18 anys, que actualment estan molt desatesos. Asseguren que a molta gent li fa cosa organitzar esdeveniments dins l'Ateneu o fins i tot entrar-hi. Per altra banda asseguren que falta coordinació en la programació d'activitats ja que a vegades se superposen actes de l'Ateneu amb altres actes programats per l'Ajuntament. Així, asseguren que volen tenir més control sobre l'Ateneu. També ens comuniquen que han rebut queixes que a l'Ateneu se serveixi alcohol i que volen que es deixi de fer. I finalment, volen tornar a posar el Punt d'Informació Juvenil (PIJ) a l'Ateneu.

Comuniquen també que la paraula denunciar no és bonica però és la legalment apropiada per donar el conveni de baixa i renegociar-lo. Els seu objectiu és renegociar el conveni.

Davant d'aquestes demandes, els presents vam exposar el nostre punt de vista que tot seguit detallem.

L'Ateneu té tallers programats dilluns, dimecres i dissabtes, en particular dilluns i dimecres estan destinats a nens i joves des de primària fins a batxillerat. Cada setmana. Es podrien programar més activitats de cap de setmana però les que s'han fet fins ara han tingut, normalment, poca assistència, de manera que la junta no té molta tirada a organitzar actes destinats a aquestes edats en cap de setmana. Han funcionat molt bé dijous i divendres els actes de trapezi de l'any passat.

Recordem també que la junta programem mentre no hi hagi altres col·lectius o persones que proposin activitats per omplir el calendari. El darrer any han proposat activitats a l'ateneu les entitats Trapezi-Cinema, Desperta Espurnes, JERC, el Partit Carlí, el PIJ, Green Dog events, Gigoteck Europa, Amics del Jazz, i els grups Distintatinta, Kaka's in the Demos, Sludge Factory i GRIMP van demanar de fer-hi concerts, a part d'altres grups de tot el país que s'han posat en contacte amb la junta per venir a actuar aquí i que alguns per falta de pressupost, alguns per no quadrar calendaris, no s'han pogut portar. Cal afegir que altres grups del poble han estat convidats a tocar per la junta, com Mascarpone, Quico Palomar o Balungas. Per tant, creiem que si encara a algú li fa vergonya venir-nos a demanar un espai per organitzar esdeveniments és més una qüestió de prejudicis personals que de predisposició de l'associació Moiateneu. L'Ajuntament des de sempre ha tingut les portes obertes a organitzar esdeveniments dins del local i així ho ha fet en més d'una ocasió.

Estem d'acord en que pot faltar atenció a determinades franges d'edat, especialment de 12 a 16 anys, però cal pensar estratègies en aquest sentit des de serveis socials, l'IES o el PIJ i, en la mesura que sigui possible, des de l'Ateneu hi donarem un cop de mà i cedirem l'espai quan faci falta. Sempre ho hem fet.

Pel que fa a hores en que no s'usa l'espai, doncs estem oberts a tota classe de propostes sempre que no contradiguin els objectius de l'Associació.

També coincidim a remarcar la mala comunicació que hi ha actualment entre Ajuntament i Ateneu, especialment des de la dimissió de l'anterior regidora de joventut i el relleu al lloc de tècnic, molts canvis en poc temps. De ben segur que amb el temps millorarem aquesta situació i es proposa fer una reunió mensual de coordinació. En aquest sentit caldrà esperar que la nova junta estigui en plenes facultats físiques i mentals, però es compromet a delegar les comunicacions amb l'Ajuntament a un membre de la junta per fer més fluides les comunicacions. La reunió mensual es farà dins les nostres possibilitats, però recordem que els membres de l'associació tenen les seves ocupacions entre setmana i per tant es fa difícil trobar hores comunes amb regidors i tècnics que treballen entre setmana també.

Pel que fa a la superposició d'actes, creiem que hi ha la necessitat de fer un calendari online on totes les entitats del poble puguin anar penjant els seus actes. Actualment la tecnologia facilita molt la creació d'un calendari d'aquest estil; l'Ajuntament té un projecte i per tant caldrà esperar a la formalització d'aquest. L'Associació Moiateneu publica puntualment els actes programats al seu lloc web http://polvobloc.blogspot.com.

Pel que fa a tenir més control sobre l'Ateneu, caldrà veure exactament de quina manera volen fer-ho, però d'entrada cal recordar que l'Ateneu funciona gràcies a la il·lusió de socis i simpatitzants i determinades formes de control poden fer minvar aquesta il·lusió. Cal cuidar allò que funciona i, en tot cas, intentar veure les maneres de millorar-ho, però sempre amb sentit comú.

Som conscients que el tema de l'alcohol és un tema delicat i que hi ha molta gent que creu que no s'hauria de tenir dins l'Ateneu. Un dels objectius de l'Ateneu és dinamitzar el jovent i per fer-ho cal que el jovent hi vingui. Durant el primer any i mig de funcionament de l'Ateneu no hi havia alcohol i l'assistència era realment baixa. El canvi en aquest sentit va fer que augmentés moltíssim el nombre d'assistents als actes, va ajudar a crear dinàmiques. Evidentment el consum abusiu d'alcohol no s'ha de fomentar i menys des d'una entitat juvenil, però el consum responsable forma part de la nostra societat i una cerveseta no fa mal a ningú que no sigui celíac. El producte que més es consumeix a l'Ateneu és, amb diferència, la cervesa, seguida pel te. Un dia normal a l'Ateneu es registren entre 20 i 100 euros a caixa, amb una assistència d'entre 10 i 30 persones. No podem qualificar aquest consum d'abusiu de cap de les maneres. I dins l'Ateneu, contra els rumors que algunes persones encara es volen creure, no s'hi consumeixen drogues. No està permès. Si algú es vol drogar, a caseta. Després de sis anys treballant en aquest sentit desespera que encara es digui que la gent va a fumar porros a l'Ateneu.

És cert que en alguna ocasió algú pot beure més del compte com pot passar a qualsevol lloc del poble o de fora al poble on hi hagi alcohol. Això només s'ha produït en algun concert. Podríem deixar de fer concerts, però mentre les activitats musicals siguin dins el poble aquest algú no agafarà el cotxe. Si les activitats es limiten als bars i discoteques de sempre, hi ha uns col·lectius que quedaran completament desatesos i que hauran de buscar l'oferta d'oci a l'exterior. Si això és el que volem, endavant, ho podem discutir, però cal ser conscients de les conseqüències a curt i llarg termini que té cada decisió.

En tercer lloc, l'Ateneu no disposa actualment de cap font d'ingressos llevat de la col·laboració dels socis a través de la barra. Si aquesta no genera diners, no s'hi podrà programar res, no es podrà comprar material de so ni de llums ni res de res.

Finalment, el PIJ va estar instal·lat dins l'Ateneu durant bastant temps i això no va generar gaire activitat ni a l'Ateneu ni al PIJ. No estem convençuts que sigui convenient tornar-ho a fer.

Per tots aquests motius vam demanar a l'Ajuntament que els regidors es repensin la seva posició i que la passin clara i per escrit. Els punts sobre el PIJ i sobre el tenir alcohol a la barra no afecten, al cap i a la fi, al conveni. Sí que afecta el conveni el tema del control i per tant, vam demanar que proposin un nou conveni a la junta durant els propers dies. Els representants de l'Ajuntament a la reunió així s'hi van comprometre i ara estem a l'espera que ens passin aquestes propostes.

Per acabar, recordem que l'Ateneu no és un negoci ni és un local d'una colla de joves desbocats, és un local de l'Ajuntament gestionat per una junta que s'escolleix cada dos anys democràticament i que es dedica a organitzar de manera voluntària activitats per dinamitzar el poble enfocades principalment al jovent i on tothom és benvingut. Dins la junta entrant hi ha tan sols quatre socis de l'any anterior, cinc membres de la junta acaben de deixar a l'institut i no és per casualitat que entrin ara a formar part de la junta, és perquè fa anys que estem treballant perquè el jovent se senti aquest local com a seu. I, mentre la gent del poble hi estigui d'acord, ho seguirem fent.